14. januára 2018

Služby

Technický servis


Ponúkame komplexný servis pre výstavbu a spustenie čerpacej stanice LPG
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie schválenej Technickou inšpekciou
  • Dodávku, montáž a sprevádzkovanie technológie
  • Úradné skúšky VTZ
  • Školenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových, tlakových a elektrických VTZ (štvrťročné, ročné, 2-ročné, 5-ročné)
  • Zaistenie dodávok plynu
  • Záručné a pozáručné opravy