URGAS s.r.o.

Váš partner v oblasti LPG

Go to Výstavba čerpacích staníc LPG a plniarní propán butánu

Výstavba čerpacích staníc LPG a plniarní propán butánu

Zabezpečujeme návrh a výstavbu čerpacích staníc LPG a plniarní propán butánových fliaš.

Revízie plynových, tlakových a elektrických zariadení

Poskytujeme kompletné revízie čerpacích staníc LPG a iných plynových, tlakových a elektrických zariadení, ako aj revízie elektrických spotrebičov.

Ultrazvukové merania hrúbky stien

Meranie hrúbky steny potrubí, tlakových nádob a iných častí ktoré sú pod vplyvom korózie.

Go to Iskrová skúška vysokým napätím

Iskrová skúška vysokým napätím

Zisťovanie poškodenia ochrannej izolácie na potrubiach a tlakových nádobách.

 

4 7 12 13