14. januára 2018

Služby

Technický servis


Ponúkame komplexný servis pre výstavbu a spustenie čerpacej stanice LPG
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie schválenej Technickou inšpekciou
  • Dodávku, montáž a sprevádzkovanie technológie
  • Úradné skúšky VTZ
  • Školenie na obsluhu plynových a tlakových zariadení
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) plynových, tlakových a elektrických VTZ 
  • Záručné a pozáručné opravy